اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

 

نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
موقعیت شما: معرفی>>نمودار سازمانی وشرح خدمات و وظایف>>شرح خدمات و وظایف اداره کل نوسازی تاریخ امروز:
شرح خدمات و وظایف اداره کل نوسازی

 

  

حوزه مدیر کل (محمدحسین سجاد)

واحد فناوری اطلاعات :

-          نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی ، حفظ امنیت شبکه و مدیریت منابع اطلاعات

-          سازماندهی و تسهیل جریان اطلاعات در سازمان 

-          خرید خدمات و پشتیبانی امور مربوط به نگهداری شبکه ، سرورها و اینترنت

-          واگذار امور پشتیبانی اجرائی نرم افزارها به حوزه های ذیربط

-          تدوین راه حلها و رویکرد مناسب نسبت به معماری اطلاعات سازمان

-          راه اندازی و توسعه سیستمهای جامع مدیریتی

واحد رسیدگی پیمان :

-          بررسی قیمتهای مورد نیاز و تهیه آنالیز بهاء اقلام بدون قیمت در فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه

-          کنترل اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و تصویب و کنترل و اعمال قیمتهای جدید مورد نیاز پیمان و یا قیمتهای پیشنهادی از جانب پیمانکاران با هماهنگی واحد قراردادها و طبق نظر مافوق

-          بررسی و کنترل موردی صورت وضعیتهای قطعی پروژه های اجرایی

-          کنترل و اعلام نظر در ارتباط با شرایط خصوصی پیمان

کارشناس حراست:

-          حفظ و صیانت از ارزشهای والای نظام مقدس اسلامی در محیط اداری

-          اجرای مفاد آئین نامه ها ، مقررات ، بخشنامه ها ، توصیه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی صادره از اداره مرکزی

-          نظارت بر روند عملکرد واحد اجرایی و بررسی وضع حراستی آن و تهیه گزارشات لازم

-          نظارت و کنترل بر نحوه عملکرد نگهبانی اداره و نحوه اجرای دستورالعملهای حفاظتی

-          کنترل موارد حفاظتی اماکن و تأسیسات اداره کل

-          اظهارنظر نهایی پیرامون صلاحیت یا عدم صلاحیت کارکنان برای انتصاب به پستهای حساس

-          حصول اطمینان از رعایت اصول حفاظتی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارش لازم

 

امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات :

-          تعقیب دعاوی سازمان و ادارت کل نوسازی استانها در مراجع قضایی با نظر رئیس اداره

-          پاسخگویی به استعلامات مربوط به دعاوی و امور حقوقی سازمان

-          پیگیری وصول مطالبات و خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد متعهدین به سازمان یا واحدهای استانی

-          اقدام در خصوص دعاوی مطروحه له یا علیه سازمان متبوع در امور قراردادها و تعهدات در دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی با نظر رئیس اداره

-          تهیه و تنظیم متن قراردادها و آئین نامه ها و متن اسناد از حیث موازین حقوقی

-          پیگیری و اقدام مؤثر کلیه امور ثبتی و املاک سازمان

کارشناس برنامه ریزی فضاهای آموزشی :

-          برنامه ریزی استقرار فضاهای آموزشی در سطح استان

-          حضور در جلسات کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اصفهان

-          اجرا و مدیریت سامانه GIS اداره کل

-          همکاری با سایر ارگان ها و مهندسین مشاور در زمینه طرح های آموزشی

-          بازدید از زمین های دارای کاربری آموزشی مورد استعلام و ارائه گزارش فنی به سازمان آموزش و پرورش استان

-          پیگیری مکاتبات ارجاع شده در زمینه امور املاک و هماهنگی با دفتر فنی اداره کل در صورت نیاز

حوزه معاون فنی (سرکار خانم مهندس زهره شیروانی)

ارائه خدمات فنی  مهندسی شامل طراحی معماری ، محاسبات و تأسیسات مکانیکی و برق ، نقشه برداری و تهیه نقشه،  برآورد ، آزمایشات خاک و بتن و مصالح مصرفی بر عهده این حوزه است . همچنین بررسی و اظهارنظر در زمینه استحکام ظاهری ساختمانهای معرفی شده جهت تأسیس مدارس غیردولتی  و آموزشگاههای علمی آزاد و تعیین ظرفیت آنها در این حوزه انجام می گردد .

دفاتر فنی معماری و محاسبات و تأسیسات

-          تهیه و ترسیم نقشه ها معماری ، محاسباتی  و تأسیساتی پروژه ها اعم از آموزشی ، پرورشی ، ورزشی ، خوابگاهی ، اداری و ... در این واحدها انجام می گردد .

واحد نقشه برداری :

-          بررسی و برداشت موقعیت زمین های معرفی شده جهت احداث فضاهای مورد نیاز آموزش و پرورش و تعیین حجم عملیات خاکی توسط این واحد انجام می گردد .

واحد برآورد :

-          انجام مطالعات در زمینه محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها قبل از انعقاد قرارداد بر اساس حجم عملیات بر مبنای نقشه های تهیه شده و تهیه جداول پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی خصوصی و عمومی در این واحد انجام می گردد .

آزمایشگاه خاک و بتن :

-          بررسی مطالعات اولیه خاک و همچنین کنترل و سنجش مقاومت بتن مورد استفاده در پروژه ها و تعیین درصد تراکم آسفالت و خاک توسط این واحد انجام می گردد .

امور مدارس غیر دولتی و آموزشگاههای علمی آزاد  :

-          بازدید از ساختمانهای معرفی شده توسط مؤسسین این دسته از واحدها به منظور تأیید استحکام ظاهری و تعیین ظرفیت آنها بر اساس دستورالعملهای ابلاغ شده در این واحد انجام می گردد .

واحد مقاوم سازی :

-          مدیریت و پیگیری در زمینه مطالعات مقاوم سازی مدارس

-          پیگیری پیشرفت فیزیکی مطالعات مقاوم سازی و ارتباط با مشاورین

-          سرنظارت پروزه های مقاوم سازی در حال اجرا

 

حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت (محسن ملکیان)

        کليه خدمات پشتيباني اداري و مالي در جهت تسريع روند اجرائي پروژه ها بر عهده اين حوزه ميباشد . حوزه معاون اداري مالي شامل : امور مالي، امور اداري، رايانه، کارپردازي، نقليه

   

امور مالی :

 

   

-            کلیه مراحل مربوط به گردش مالی پروژه ها به منظور بهره برداری هر چه بهتر در این واحد تنظیم و اجراء می گردد.

 

امور اداری :

 

-          به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای طرحها و امور مربوط به صدور احکام و انعقاد قرارداد با نیروهای جدید و امور پرسنلی بر عهده این واحد است.

-          تحریر کلیه نامه ها ، گزارشات ،احکام استخدامی کارکنان ، مأموریتها، دستورکار ناظرین ، صورتجلسات موافقت نامه ها ،  مقالات ، جداول و فرمهای ارجاعی طبق دستورالعمل و استانداردهای تعیین شده

-          تحویل نامه ها ، سوابق مکاتبات و اسناد به بایگانی

-          نظارت بر ثبت جریان ارجاع نامه ها در دفاتر ذیربط و کنترل نامه های صادره و الحاق هرنوع مدرک مورد نیاز آن

-          ثبت و اندیکس نامه ها با ذکر موضوع و مشخصات نامه ها ، کنترل ضمائم و پیوست نامه های وارده و صادره

-          انجام امور مربوط به توزیع و ارسال نامه ها ، اسناد و محموله از طریق پست

-          صدور برگه های مرخصی و مأموریت کارکنان و ثبت آن

            

  
کارپردازی :
-          پشتیبانی کلیه بخشها و واحدهای اداره کل در زمینه ملزومات و لوازم مورد نیاز بر عهده این واحد است.
 
 نقلیه :
-          ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل در جهت اجرای هر چه بهتر طرحها و برنامه ها بر عهده این واحد است.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه معاون اجرایی(جناب آقای مهندس سید مهدی میربد)

معاون اجرایی :

-          پیگیری امر تهیه مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی

-          تشکیل جلسات کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی پیمانکاران و ابلاغ نظریه واحد امور قراردادهاو انتخاب نماینده کارفرما جهت حضور در کمیسیونهای مذکور و اخذ و بررسی نظرات سرناظرین پروژه ها در ارتباط با تمدید یا خاتمه پیمان و خلع ید پیمانکاران

-          اخذ گزارش ماهانه از عملکرد طرحهای عمرانی در دست اجرا شامل پیشرفت فیزیکی جذب اعتبار کیفیت اجرا جهت ارائه به مافوق و سایر دستگاههای مرتبط

-          کنترل روند اجرایی پروژه های در دست اجرا آموزش و پرورش (امانی ) و تائید نهایی اسناد تنظیمی آنها

-          پیشنهاد تشکیل دوره های آموزشی برای کارکنان بمنظور ارتقاء دانش و مهارتهای شغلی به مافوق

-          پیگیری مرمت مدارس آسیب دیده از حوادث قهریه و اجرای م<ثر و بموقع پروژه های بازسازی و بهسازی با هماهنگی سازمان متبوع و نهادهای ذیربط استانی

ناظرین ابنیه :

-          تنظیم صورتجلسه تحویل زمین و پروژه جدیدالاحداث ، تهیه کروکی ، اعلام تاریخ شروع عملیات اجرایی توسط پیمانکار

-          شناسایی مصالح ساختمانی مرغوب و معرفی مناسبترین آنا (بادوام ، باصرفه ،...)و ارائه گزارش در خصوص کمیت و کیفیت مصالح مصرفی در پروژه هابدستگاه ذیربط

-          کنترل و بررسی پیمانکاران بمنظور انطباق فعالیت آنان با ضوابط و مشخصات فنی ابلاغی و رعایت برنامه زمان بندی عملیات اجرایی و توجیه انجام فعالیتهایی که همزمان میتواند صورت پذیرد و پیگیری ابلاغ اخطاریه ها

-          نظارت مؤثر بر پروژه ها و اجرای صحیح عملیات ساختمانی و رعایت نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و دریافت دستور کار لازم از واحد فنی جهت تغییرات لازم در نقشه های اجرایی

-          بازدید مستمر از پروژه های عمرانی در دست اجرا و ابلاغ دستور کارها

-          حضور در کارگاه و کنترل مراحلی که در حین اجرای عملیات پوشانده می شود و تنظیم صورتجلسات مربوط با نظارت و یا اطلاع کارشناس مسئول پیمان و رسیدگی

-          بررسی متره صورت وضعیت های کارکرد موقت ، تعدیل ، مابه التفاوت پیمانکاران و تائید آنها براساس دستور العملهای لازم الاجرا

-          تکمیل جداول گزارش پیشرفت فیزیکی – ریالی پروژه ها بصورت منظم و دوره ای به مافوق

-          شرکت در جلسات ویژه تحویل موقت و قطعی پروژه ها و رسیدی به امور آنها پس از تحویل موقت بمدت مقرر و اعلام به رفع نواقص به پیمانکار

 

کارشناس مسئول تأسیسات :

-          نظارت بر طرحهای موردی پروژه های تأسیسات و انطباق نقشه های تأسیسات با نقشه های معماری و سازه

-          بررسی عملکرد پیمانکاران در حوزه تحت نظارت و ارزیابی فعالیت کمی و کیفی آنان و ارائه رهنمود در صورت استعلام واحد قراردادها

-          بررسی و ارائه گزارش پیرامون کمیت و کیفیت مصالح و تجهیزات مورد نیاز "تأسیسات"پروژه ها به لحاظ انطباق آنها با استانداردها و ضوابط تدوینی در قراردادهای منعقده به مافوق

-          اشراف و نظارت بر خرید دستگاهها و تجهیزات حرارتی ، برودتی پروژه ها طبق مشخصات مصوب استانداردهای ابلاغی

-          بازدید مستقیم از پروژه های برق و تأسیسات حوزه نظارت به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای آنها و کنترل پیشرفت عملیات پروژه ها

-          بررسی گزارشهای پیشرفت فیزیکی برقی و تأسیساتی ارائه شده توسط ناظرین و انطباق عملیات اجرایی پروژه ها با برنامه زمان بندی ، مصوبات شورای فنی و تنظیم گزارش نهایی

-          نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد ناظرین "برق و تأسیسات "

-          نظارت بر تهیه و بررسی صورت وضعیت های کارکرد تأسیسات مکانیکی و برقی پروژه ها و اسناد مربوطه برابر بخشنامه های لازم الاجرا توسط ناظرین

-          کنترل امور پروژه ها پس از تحویل موقت بمدت مقرر و اعلام به پیمانکار جهت رفع نواقص احتمالی

ناظرین برق و تأسیسات:

-          برنامه ریزی و زمان بندی اجرای پروژه های تأسیساتی با هماهنگی کارشناس ابنیه

-          آگاهی لازم ب هروند قیمتها و بهای کالاها و خدمات مورد نیاز پروژه های تأسیسات جهت اعمال آنها در برآوردهای ریالی و انطباق قیمتهای پیشنهادی پیمانکار و ارائه گزارش بمافوق

-          نظارت بر پروژه های تأسیساتی و ارائه گزارش از پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی و اعلام تغییرات و اصلاحات مورد نیاز و قابل اجرا بمنظور اخذ مجوز اعمال آنها

-          ابلاغ دستورکارهای لازم به تناسب نوع پروژه تأسیسات و تنظیم صورتجلسات در هر مقطع از کارهای اجرایی انجام یافته با تائید پیمانکار و کارشناس ساختمان پروژه

-          کنترل صورت وضعیت های موقت و قطعی ، تعدیل ، مابه التفاوت پروزه های تأسیساتی ارائه شده توسط پیمانکاران براساس بخشنامه های لازم الاجرا و هماهنگی با واحد پیمان و رسیدگی

-          نظارت و پیگیری امور مربوط به تأسیسات (الکتریکی و مکانیکی) پروزهه ای ملی و اظهار نظر نسبت به عملکرد مشاوران و ارائه گزارش با نظر مافوق

-          کنترل و انجام آزمایش لازم در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی و ارائه گزارش بمافوق

-          کنترل امور مربوط به پروژه های تأسیساتی پس از تحویل موقت بمدت مقرر و اعلام به رفع نواقص احتمالی به پیمانکار

-          پیگیری امور مربوط به تأمین ( اشتراک ، انشعاب )آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب پروژه ها

  

 واحد

 

 


 
 
  پرتال مردم
 
 
 
 
مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان   سامانه پرداخت آنلاین

 

کلیه حقوق این اثر متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان می باشد-1391

تعداد بازدید از این صفحه

09980