اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

 

نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
موقعیت شما: مناقصه ومزایده>>مناقصه ومزایده ها>>جدید تاریخ امروز:
مناقصات و مزایده ها

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

گروه جدید

مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ناحیه 4
مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ناحیه 4
زمان درج :1396/08/02 12:55 ب.ظ
تکمیل مدرسه بنیاد برکت محسن آباد برخوار
تکمیل مدرسه بنیاد برکت محسن آباد برخوار
زمان درج :1396/03/27 12:59 ب.ظ
توسعه ساختمان اداری اداره کل ثبت احوال استان اصفهان (ناحیه 2)
توسعه ساختمان اداری اداره کل ثبت احوال استان اصفهان (ناحیه 2)
زمان درج :1396/03/27 12:57 ب.ظ
تکمیل مدرسه مشارکتی علی آباد چادگان
تکمیل مدرسه مشارکتی علی آباد چادگان
زمان درج :1396/03/27 12:54 ب.ظ
تکمیل مدرسه مشارکتی ملوک پارسایی ناحیه 5
تکمیل مدرسه مشارکتی ملوک پارسایی ناحیه 5
زمان درج :1396/03/27 12:52 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده ولایت نجف آباد
تکمیل استخر سرپوشیده ولایت نجف آباد
زمان درج :1395/06/17 07:22 ق.ظ
اجرای مقاوم سازی مدرسه قائم ناحیه 2
اجرای مقاوم سازی مدرسه قائم ناحیه 2
زمان درج :1395/06/17 07:19 ق.ظ
مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان ناحیه 5
مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان ناحیه 5
زمان درج :1395/05/14 09:10 ق.ظ
مدرسه 10 کلاسه بنیاد برکت حسن آباد جرقویه علیا
مدرسه 10 کلاسه بنیاد برکت حسن آباد جرقویه علیا
زمان درج :1395/05/12 08:57 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه ایثارگران حضرت زینب (علی دایی)کاشان
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه ایثارگران حضرت زینب (علی دایی)کاشان
زمان درج :1395/04/02 06:37 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده ولایت نجف آباد
تکمیل استخر سرپوشیده ولایت نجف آباد
زمان درج :1395/04/01 10:20 ق.ظ
تعمیر وبازسازی مدرسه شهید جلال هاشمی دامنه فریدن
تعمیر وبازسازی مدرسه شهید جلال هاشمی دامنه فریدن
زمان درج :1395/04/01 10:19 ق.ظ
تخریب وبازسازی مدرسه اسدی(جنب مدرسه رفیعی)علویجه مهردشت
تخریب وبازسازی مدرسه اسدی(جنب مدرسه رفیعی)علویجه مهردشت
زمان درج :1395/04/01 10:17 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه صداقت(حضرت محمد)محمد آباد جرقویه سفلی
تخریب و بازسازی مدرسه صداقت(حضرت محمد)محمد آباد جرقویه سفلی
زمان درج :1395/04/01 10:14 ق.ظ
تعمیر و توسعه مدیریت آموزش و پرورش سمیرم
تعمیر و توسعه مدیریت آموزش و پرورش سمیرم
زمان درج :1395/04/01 10:11 ق.ظ
تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم
تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم
زمان درج :1395/04/01 10:08 ق.ظ
تکمیل مدرسه بنیاد برکت ابوزید آباد آران و بیدگل
تکمیل مدرسه بنیاد برکت ابوزید آباد آران و بیدگل
زمان درج :1395/02/27 08:40 ق.ظ
تکمیل مدرسه شماره 10 و 11 موقوفه صارمیه لادان ناحیه 1
تکمیل مدرسه شماره 10 و 11 موقوفه صارمیه لادان ناحیه 1
زمان درج :1395/02/27 08:38 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده ولایت نجف آباد
تکمیل استخر سرپوشیده ولایت نجف آباد
زمان درج :1395/02/27 08:36 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه شهید خادم پور (شبان 1) آران و بیدگل
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه شهید خادم پور (شبان 1) آران و بیدگل
زمان درج :1395/02/27 08:34 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه آزادگان (خاندان عظیمی)آران و بیدگل
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه آزادگان (خاندان عظیمی)آران و بیدگل
زمان درج :1395/02/27 08:32 ق.ظ
تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم
تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم
زمان درج :1395/02/27 08:27 ق.ظ
مدرسه بنیاد برکت افوس بوئین و میاندشت
مدرسه بنیاد برکت افوس بوئین و میاندشت
زمان درج :1395/02/27 08:25 ق.ظ
تکمیل دبستان 6 کلاسه بنیاد برکت بوئین و میاندشت
تکمیل دبستان 6 کلاسه بنیاد برکت بوئین و میاندشت
زمان درج :1395/02/27 08:23 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی (ماضی)بهارستان ناحیه 3
تکمیل سالن ورزشی (ماضی)بهارستان ناحیه 3
زمان درج :1395/02/27 08:21 ق.ظ
تکمیل مقاوم سازی مدرسه شهدای فرهنگی کوهپایه
تکمیل مقاوم سازی مدرسه شهدای فرهنگی کوهپایه
زمان درج :1395/02/27 08:17 ق.ظ
خرید کیس کامپیوتر
خرید کیس کامپیوتر
زمان درج :1394/10/24 09:46 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
زمان درج :1394/09/29 10:00 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه امام سجاد طالخونچه مبارکه
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه امام سجاد طالخونچه مبارکه
زمان درج :1394/09/29 09:57 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه معاد ورنامخواست (کودک فولادشهر)زرین شهر
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه معاد ورنامخواست (کودک فولادشهر)زرین شهر
زمان درج :1394/09/29 09:52 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه سمیه نطنز
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه سمیه نطنز
زمان درج :1394/09/08 11:26 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی پژوهش سرای کلباسی (آزمایشگاه خیام) ناحیه 2
تکمیل تخریب و بازسازی پژوهش سرای کلباسی (آزمایشگاه خیام) ناحیه 2
زمان درج :1394/09/08 11:21 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
زمان درج :1394/06/31 11:03 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه سمیه نطنز
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه سمیه نطنز
زمان درج :1394/06/31 11:00 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه 13 آبان هونجان شهرضا
تخریب و بازسازی مدرسه 13 آبان هونجان شهرضا
زمان درج :1394/06/31 10:56 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه چمران نائین
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه چمران نائین
زمان درج :1394/06/31 10:52 ق.ظ
تکمیل مقاوم سازی مرکز تحقیقات معلمان(مدرسه آزادگان)تیران
تکمیل مقاوم سازی مرکز تحقیقات معلمان(مدرسه آزادگان)تیران
زمان درج :1394/06/31 10:45 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه زهره بنیانیان فلاورجان
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه زهره بنیانیان فلاورجان
زمان درج :1394/06/31 10:34 ق.ظ
تکمیل مقاوم سازی مدرسه امام خمینی گلپایگان
تکمیل مقاوم سازی مدرسه امام خمینی گلپایگان
زمان درج :1394/06/10 11:33 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه محمودیه باغبادران
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه محمودیه باغبادران
زمان درج :1394/06/10 11:30 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
زمان درج :1394/06/10 11:28 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه سمیه نطنز
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه سمیه نطنز
زمان درج :1394/06/10 11:25 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 22 بهمن خوانسار
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 22 بهمن خوانسار
زمان درج :1394/05/03 11:20 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه شهید مردانی امیرآباد (صرام شهرک آزادگان) نجف آباد
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه شهید مردانی امیرآباد (صرام شهرک آزادگان) نجف آباد
زمان درج :1394/05/03 11:18 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی دهنو مبارکه
تکمیل سالن ورزشی دهنو مبارکه
زمان درج :1394/04/06 01:28 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی نائین
تکمیل سالن ورزشی نائین
زمان درج :1394/04/06 01:26 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده خمینی شهر
تکمیل استخر سرپوشیده خمینی شهر
زمان درج :1394/04/06 01:25 ب.ظ
تکمیل مدرسه فردوسی محله سجاد رهنان ناحیه 5
تکمیل مدرسه فردوسی محله سجاد رهنان ناحیه 5
زمان درج :1394/04/06 01:23 ب.ظ
تکمیل مدرسه 600 دستگاه (داورپناه) فریدن
تکمیل مدرسه 600 دستگاه (داورپناه) فریدن
زمان درج :1394/04/06 01:21 ب.ظ
تکمیل مدرسه زاغ آباد خمینی شهر
تکمیل مدرسه زاغ آباد خمینی شهر
زمان درج :1394/04/06 01:20 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی گلپایگان
تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی گلپایگان
زمان درج :1394/03/24 08:48 ق.ظ
تکمیل مدرسه مشارکتی منزوی زاده باغبادران
تکمیل مدرسه مشارکتی منزوی زاده باغبادران
زمان درج :1394/03/24 08:46 ق.ظ
تکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شهید بهشتی فلاورجان
تکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شهید بهشتی فلاورجان
زمان درج :1394/03/24 08:44 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده فرهنگ دستگرد برخوار
تکمیل استخر سرپوشیده فرهنگ دستگرد برخوار
زمان درج :1394/03/24 08:42 ق.ظ
تکمیل هنرستان فنی درچه خمینی شهر
تکمیل هنرستان فنی درچه خمینی شهر
زمان درج :1394/03/24 08:40 ق.ظ
احداث ساختمان فرمانداری بوئین و میاندشت
احداث ساختمان فرمانداری بوئین و میاندشت
زمان درج :1394/03/07 10:30 ق.ظ
تکمیل مدرسه حدادی دهنو ناحیه 5
تکمیل مدرسه حدادی دهنو ناحیه 5
زمان درج :1394/03/07 10:28 ق.ظ
احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دهاقان
احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دهاقان
زمان درج :1394/03/07 10:26 ق.ظ
تکمیل مدرسه زاغ آباد خمینی شهر
تکمیل مدرسه زاغ آباد خمینی شهر
زمان درج :1394/03/07 10:22 ق.ظ
تکمیل مدرسه زاغ آباد خمینی شهر
تکمیل مدرسه زاغ آباد خمینی شهر
زمان درج :1394/03/07 10:23 ق.ظ
تکمیل مدرسه حائری همگین دهاقان
تکمیل مدرسه حائری همگین دهاقان
زمان درج :1394/03/07 10:19 ق.ظ
احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چادگان
احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چادگان
زمان درج :1394/03/07 10:15 ق.ظ
تکمیل مدرسه 6 کلاسه طباطبایی فریدونشهر
تکمیل مدرسه 6 کلاسه طباطبایی فریدونشهر
زمان درج :1394/03/07 10:13 ق.ظ
خرید رادیاتور آلومینیومی
خرید رادیاتور آلومینیومی
زمان درج :1394/02/21 12:21 ب.ظ
تکمیل مدرسه واحدی کاشان
تکمیل مدرسه واحدی کاشان
زمان درج :1394/01/22 01:29 ب.ظ
تکمیل مدرسه 6 کلاسه مادر کاشان
تکمیل مدرسه 6 کلاسه مادر کاشان
زمان درج :1394/01/22 01:26 ب.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه قطب راوندی (شهید رعیت) آران و بیدگل
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه قطب راوندی (شهید رعیت) آران و بیدگل
زمان درج :1394/01/22 01:24 ب.ظ
مدرسه ابتدایی 6 کلاسه بنیاد برکت خانه کارگر شاهین شهر
زمان درج :1394/01/22 01:21 ب.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه مطهری خوانسار
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه مطهری خوانسار
زمان درج :1394/01/22 01:20 ب.ظ
مدرسه ابتدایی 6 کلاسه بنیاد برکت گلدیس شاهین شهر
مدرسه ابتدایی 6 کلاسه بنیاد برکت گلدیس شاهین شهر
زمان درج :1394/01/22 01:17 ب.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه زینب بیگم اردستان
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه زینب بیگم اردستان
زمان درج :1394/01/22 01:16 ب.ظ
تکمیل مدرسه علی دایی 1 کاشان
تکمیل مدرسه علی دایی 1 کاشان
زمان درج :1394/01/22 01:13 ب.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 12 کلاسه جندقیان آران و بیدگل
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 12 کلاسه جندقیان آران و بیدگل
زمان درج :1394/01/22 01:11 ب.ظ
خرید رادیاتور آلومینیومی
خرید رادیاتور آلومینیومی
زمان درج :1393/12/13 01:52 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی گارماسه فلاورجان
تکمیل سالن ورزشی گارماسه فلاورجان
زمان درج :1393/11/18 01:38 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی لادره خمینی شهر
تکمیل سالن ورزشی لادره خمینی شهر
زمان درج :1393/11/18 01:34 ب.ظ
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
زمان درج :1393/11/18 01:33 ب.ظ
تکمیل مدرسه بانو عزت رحیمی مورچه خورت شاهین شهر
تکمیل مدرسه بانو عزت رحیمی مورچه خورت شاهین شهر
زمان درج :1393/11/18 01:26 ب.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه اتیسم ناحیه 4
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه اتیسم ناحیه 4
زمان درج :1393/11/18 01:25 ب.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه امام سجاد (ع) طالخونچه مبارکه
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه امام سجاد (ع) طالخونچه مبارکه
زمان درج :1393/11/18 01:23 ب.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه شریعتی (برزگران) مبارکه
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه شریعتی (برزگران) مبارکه
زمان درج :1393/11/18 01:21 ب.ظ
دیتاشو
دیتاشو
زمان درج :1393/11/13 08:09 ق.ظ
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر
زمان درج :1393/11/13 08:07 ق.ظ
آگهی مزایده فروش خودرو سواری
آگهی مزایده فروش خودرو سواری
زمان درج :1393/11/05 11:15 ق.ظ
تکمیل مدرسه بانو عزت رحیمی مورچه خورت شاهین شهر
تکمیل مدرسه بانو عزت رحیمی مورچه خورت شاهین شهر
زمان درج :1393/10/30 09:39 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی سلیمانی چادگان
تکمیل سالن ورزشی سلیمانی چادگان
زمان درج :1393/10/30 09:37 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه شهید آیت هومان تیران و کرون
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه شهید آیت هومان تیران و کرون
زمان درج :1393/10/30 09:36 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی لادره خمینی شهر
تکمیل سالن ورزشی لادره خمینی شهر
زمان درج :1393/10/30 09:32 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه عدل الهی زرین شهر
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه عدل الهی زرین شهر
زمان درج :1393/10/30 09:30 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه فردوسی (استثنائی) بادرود
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه فردوسی (استثنائی) بادرود
زمان درج :1393/10/30 09:28 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی گارماسه فلاورجان
تکمیل سالن ورزشی گارماسه فلاورجان
زمان درج :1393/10/22 08:50 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه قرآنی حسن آباد جرقویه علیا
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه قرآنی حسن آباد جرقویه علیا
زمان درج :1393/10/22 08:48 ق.ظ
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
زمان درج :1393/10/22 08:45 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه اتیسم ناحیه 4
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه اتیسم ناحیه 4
زمان درج :1393/10/22 08:41 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه فردوسی (طالبیان) کاشان
تخریب و بازسازی مدرسه فردوسی (طالبیان) کاشان
زمان درج :1393/10/22 08:36 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه شهید فهمیده (فرزاد محبی) ناحیه 6
زمان درج :1393/09/09 09:11 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه بهار (مفضلی) ناحیه یک
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه بهار (مفضلی) ناحیه یک
زمان درج :1393/09/09 09:09 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه فردوسی (طالبیان) کاشان
تخریب و بازسازی مدرسه فردوسی (طالبیان) کاشان
زمان درج :1393/09/09 09:08 ق.ظ
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
زمان درج :1393/09/09 09:06 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدارس لقمان و صالحات لادان ناحیه یک
تخریب و بازسازی مدارس لقمان و صالحات لادان ناحیه یک
زمان درج :1393/09/09 09:04 ق.ظ
تکمیل مدرسه کریمی بهاران (زنده یاد ایراندخت) ناحیه 6
تکمیل مدرسه کریمی بهاران (زنده یاد ایراندخت) ناحیه 6
زمان درج :1393/09/09 09:02 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی لادره خمینی شهر
تکمیل سالن ورزشی لادره خمینی شهر
زمان درج :1393/09/09 08:58 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه ابوریحان رارا (عین الیقین) ناحیه 6
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه ابوریحان رارا (عین الیقین) ناحیه 6
زمان درج :1393/09/09 08:57 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه مصطفوی اردستان
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه مصطفوی اردستان
زمان درج :1393/09/09 08:55 ق.ظ
تکمیل مدرسه بانو رحیمی مورچه خورت شاهین شهر
تکمیل مدرسه بانو رحیمی مورچه خورت شاهین شهر
زمان درج :1393/09/09 08:53 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه قرآنی حسن آباد جرقویه علیا
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه قرآنی حسن آباد جرقویه علیا
زمان درج :1393/09/09 08:51 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه انقلاب اسلامی (تبریزی) کاشان
تخریب و بازسازی مدرسه انقلاب اسلامی (تبریزی) کاشان
زمان درج :1393/09/09 08:49 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی دبیرستان حضرت مریم عسگران تیران و کرون
تکمیل تخریب و بازسازی دبیرستان حضرت مریم عسگران تیران و کرون
زمان درج :1393/09/09 08:47 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی گارماسه فلاورجان
تکمیل سالن ورزشی گارماسه فلاورجان
زمان درج :1393/09/09 08:44 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی زینت سلیمانی چادگان
تکمیل سالن ورزشی زینت سلیمانی چادگان
زمان درج :1393/09/09 08:42 ق.ظ
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه شهید آیت هومان تیران و کرون
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه شهید آیت هومان تیران و کرون
زمان درج :1393/09/09 08:41 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
زمان درج :1393/07/08 09:20 ق.ظ
بهسازی مدرسه آبشار ناحیه 3
بهسازی مدرسه آبشار ناحیه 3
زمان درج :1393/07/08 09:18 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه شهدای مسینه (رئیس زاده) شهرضا
تخریب و بازسازی مدرسه شهدای مسینه (رئیس زاده) شهرضا
زمان درج :1393/07/08 09:15 ق.ظ
تکمیل دبیرستان 10 کلاسه حضرت مریم (س) عسگران تیران و کرون
تکمیل دبیرستان 10 کلاسه حضرت مریم (س) عسگران تیران و کرون
زمان درج :1393/07/08 09:12 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه تبریزی ناحیه 5
تخریب و بازسازی مدرسه تبریزی ناحیه 5
زمان درج :1393/07/08 09:08 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه سیدالشهدا چادگان
تخریب و بازسازی مدرسه سیدالشهدا چادگان
زمان درج :1393/07/08 09:07 ق.ظ
تکمیل سالن مدرسه شیروانی ناحیه یک
تکمیل سالن مدرسه شیروانی ناحیه یک
زمان درج :1393/07/08 09:05 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه انقلاب اسلامی (تبریزی) کاشان
تخریب و بازسازی مدرسه انقلاب اسلامی (تبریزی) کاشان
زمان درج :1393/07/08 09:03 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه شهید فهمیده (فرزاد محبی) ناحیه 6
تخریب و بازسازی مدرسه شهید فهمیده (فرزاد محبی) ناحیه 6
زمان درج :1393/07/08 09:00 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه پروین اعتصامی گلپایگان
تخریب و بازسازی مدرسه پروین اعتصامی گلپایگان
زمان درج :1393/07/08 08:57 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه تابش اسفهران فلاورجان
تخریب و بازسازی مدرسه تابش اسفهران فلاورجان
زمان درج :1393/05/21 09:15 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه مودت ( بتول امین الرعایا) ناحیه 6
تخریب و بازسازی مدرسه مودت ( بتول امین الرعایا) ناحیه 6
زمان درج :1393/05/21 09:13 ق.ظ
تکمیل مدرسه 12 کلاسه مسکن مهر شاهین شهر
تکمیل مدرسه 12 کلاسه مسکن مهر شاهین شهر
زمان درج :1393/05/21 09:11 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه شریعتی خوانسار
تخریب و بازسازی مدرسه شریعتی خوانسار
زمان درج :1393/05/21 09:09 ق.ظ
تکمیل مدرسه ابتدایی مسکن مهر نائین
تکمیل مدرسه ابتدایی مسکن مهر نائین
زمان درج :1393/05/21 09:07 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه عماد خمینی شهر
تخریب و بازسازی مدرسه عماد خمینی شهر
زمان درج :1393/05/21 09:05 ق.ظ
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
زمان درج :1393/05/21 09:01 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه انقلاب اسلامی جی شیر ناحیه 6
تخریب و بازسازی مدرسه انقلاب اسلامی جی شیر ناحیه 6
زمان درج :1393/05/21 08:58 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه شهید اکرمی گوگد گلپایگان
تخریب و بازسازی مدرسه شهید اکرمی گوگد گلپایگان
زمان درج :1393/05/21 08:55 ق.ظ
تخریب و بازسازی هنرستان انقلاب اسلامی ناحیه 5
تخریب و بازسازی هنرستان انقلاب اسلامی ناحیه 5
زمان درج :1393/05/21 08:52 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر
زمان درج :1393/05/21 08:36 ق.ظ
مقاوم سازی مدرسه امام خمینی گلپایگان
مقاوم سازی مدرسه امام خمینی گلپایگان
زمان درج :1393/05/21 08:30 ق.ظ
تکمیل مدرسه خاتم الانبیاء شهرضا
تکمیل مدرسه خاتم الانبیاء شهرضا
زمان درج :1393/05/21 08:28 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه اتیسم ناحیه 4
تخریب و بازسازی مدرسه اتیسم ناحیه 4
زمان درج :1393/04/14 01:11 ب.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه شهید ثانی درچه خمینی شهر
تخریب و بازسازی مدرسه شهید ثانی درچه خمینی شهر
زمان درج :1393/04/14 12:52 ب.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه نشاط نجف آباد
تخریب و بازسازی مدرسه نشاط نجف آباد
زمان درج :1393/04/14 12:41 ب.ظ
تکمیل مدرسه استثنایی ملک 2 نجف آباد
تکمیل مدرسه استثنایی ملک 2 نجف آباد
زمان درج :1393/04/14 12:24 ب.ظ
تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم
تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم
زمان درج :1393/04/14 12:20 ب.ظ
تکمیل ساختمان فرمانداری سمیرم
تکمیل ساختمان فرمانداری سمیرم
زمان درج :1393/04/14 12:17 ب.ظ
تکمیل مدرسه ابتدایی مسکن مهر نائین
تکمیل مدرسه ابتدایی مسکن مهر نائین
زمان درج :1393/04/14 12:00 ب.ظ
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
زمان درج :1393/04/14 11:57 ق.ظ
مقاوم سازی مدرسه امام خمینی گلپایگان
مقاوم سازی مدرسه امام خمینی گلپایگان
زمان درج :1393/04/14 11:49 ق.ظ
تکمیل مقاوم سازی مدرسه زکریای رازی کچوئیه باغبادران
تکمیل مقاوم سازی مدرسه زکریای رازی کچوئیه باغبادران
زمان درج :1393/04/11 08:29 ق.ظ
تکمیل مقاوم سازی مدرسه 22 بهمن زمان آباد باغبادران
تکمیل مقاوم سازی مدرسه 22 بهمن زمان آباد باغبادران
زمان درج :1393/04/11 08:26 ق.ظ
احداث مدرسه بنیاد برکت فرخی خور و بیابانک
احداث مدرسه بنیاد برکت فرخی خور و بیابانک
زمان درج :1393/04/11 08:24 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی هرند جلگه
تکمیل سالن ورزشی هرند جلگه
زمان درج :1393/04/11 08:21 ق.ظ
تکمیل آموزشگاه مبارکه
تکمیل آموزشگاه مبارکه
زمان درج :1393/04/11 08:20 ق.ظ
تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم
تکمیل مدرسه شبانه روزی سمیرم
زمان درج :1393/03/27 08:44 ق.ظ
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
مقاوم سازی هنرستان فنی شهید خوانساری ناحیه 2
زمان درج :1393/03/27 08:43 ق.ظ
تکمیل مدرسه ابتدایی مسکن مهر نائین
تکمیل مدرسه ابتدایی مسکن مهر نائین
زمان درج :1393/03/27 08:39 ق.ظ
تکمیل مدرسه ابراهیمی روستای نیسیان اردستان
زمان درج :1393/03/27 08:37 ق.ظ
تکمیل ساختمان فرمانداری سمیرم
تکمیل ساختمان فرمانداری سمیرم
زمان درج :1393/03/27 08:34 ق.ظ
تخریب و بازسازی هنرستان انقلاب اسلامی ناحیه 5
تخریب و بازسازی هنرستان انقلاب اسلامی ناحیه 5
زمان درج :1393/03/27 08:32 ق.ظ
تکمیل مدرسه مکتبی (نواب صفوی) بندارت فلاورجان
تکمیل مدرسه مکتبی (نواب صفوی) بندارت فلاورجان
زمان درج :1393/03/26 01:56 ب.ظ
فن کویل زمینی با ظرفیت حرارتی 10000 کیلوکالری بر ساعت
فن کویل زمینی با ظرفیت حرارتی 10000 کیلوکالری بر ساعت
زمان درج :1393/03/19 08:29 ق.ظ
فن کویل زمینی با ظرفیت حرارتی 7500 کیلوکالری بر ساعت
فن کویل زمینی با ظرفیت حرارتی 7500 کیلوکالری بر ساعت
زمان درج :1393/03/19 08:26 ق.ظ
خرید رادیاتور آلومینیومی
خرید رادیاتور آلومینیومی
زمان درج :1393/03/19 08:25 ق.ظ
خرید پمپ خطی
خرید پمپ خطی
زمان درج :1393/03/19 08:11 ق.ظ
خرید دیگ چدنی با ظرفیت 113000-108000
خرید دیگ چدنی با ظرفیت 113000-108000
زمان درج :1393/03/19 08:09 ق.ظ
خرید دیگ چدنی با ظرفیت 93000-91000
خرید دیگ چدنی با ظرفیت 93000-91000
زمان درج :1393/03/19 08:08 ق.ظ
تکمیل آموزشگاه مبارکه
تکمیل آموزشگاه مبارکه
زمان درج :1393/03/19 08:06 ق.ظ
تکمیل مدرسه مشارکتی روستای پروانه برخوار
تکمیل مدرسه مشارکتی روستای پروانه برخوار
زمان درج :1393/03/19 08:03 ق.ظ
تکمیل هنرستان فؤادالفنون ناحیه 5
تکمیل هنرستان فؤادالفنون ناحیه 5
زمان درج :1393/03/19 08:01 ق.ظ
تکمیل فرمانداری سمیرم
تکمیل فرمانداری سمیرم
زمان درج :1393/03/19 07:52 ق.ظ
خرید دیگ چدنی با ظرفیت 63000-60000
خرید دیگ چدنی با ظرفیت 63000-60000
زمان درج :1393/03/13 12:58 ب.ظ
پروژه تکمیل آموزشگاه مبارکه (فاز اول هنرستان)
پروژه تکمیل آموزشگاه مبارکه (فاز اول هنرستان)
زمان درج :1393/02/10 11:07 ق.ظ
پروژه تکمیل استخر سرپوشیده ولایت نجف آباد
پروژه تکمیل استخر سرپوشیده ولایت نجف آباد
زمان درج :1393/02/10 11:02 ق.ظ
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 93/2/22
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 93/2/22
زمان درج :1393/02/07 12:28 ب.ظ
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 93/2/10
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 93/2/10
زمان درج :1393/01/23 11:01 ق.ظ
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 92/12/25
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 92/12/25
زمان درج :1392/12/12 07:42 ق.ظ
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 92/12/11
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 92/12/11
زمان درج :1392/11/29 09:23 ق.ظ
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 92/11/27
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 92/11/27
زمان درج :1392/11/13 02:18 ب.ظ
خلاصه آگهی مورخ 92/11/6
خلاصه آگهی مورخ 92/11/6
زمان درج :1392/10/23 10:12 ق.ظ
آگهی مناقصه مورخ 92/10/7
آگهی مناقصه مورخ 92/10/7
زمان درج :1392/09/20 11:39 ق.ظ
آگهی مناقصه مورخ 92/9/26
آگهی مناقصه مورخ 92/9/26
زمان درج :1392/09/13 11:38 ق.ظ
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 92/8/12
خلاصه آگهی مناقصه مورخ 92/8/12
زمان درج :1392/07/27 09:26 ق.ظ
خلاصه آگهی مورخ 92/07/17
خلاصه آگهی مورخ 92/07/17
زمان درج :1392/07/06 09:08 ق.ظ

 

 


 
 
  پرتال مردم
 
 
 
 
مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان   سامانه پرداخت آنلاین

 

کلیه حقوق این اثر متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان می باشد-1392
0302038